نمایش ثروت

نمایش ثروت قصه مردی است که پسرش را به روستا می برد تا او پس از دیدن زندگی روستاییان بفهمد که چقدر خودش ثروتمند است اما پسر متوجه مسئله مهمتری می شود و

Loading the player...
عوامل تولید:

نویسنده و تهیه کننده : زهرا فدایی بازیگران : مهدی شهداد ، فرشاد فهیمی

تاریخ تولید: 1392/5/1