جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

نمایش بابای مهربون - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایش بابای مهربون

Loading the player...
نمایش بابای مهربون

سه بچه  هم محله ای از خانواده های خودشان برای همدیگر حرف می زدند کم کم حرفها به چاخان کشیده شد  و از پدرشان گفتند  اما یکی از بچه ها از پدرش که رفتگر است با افتخار نام می برد و بقیه بچه ها شرمنده می شوند.

عوامل برنامه

تهیه کننده : زهرا فدایی

بازیگران : سوسن طاهرزاده ،فروغ نجف پور، زهرا فدایی