نمایش خبر

نمایشگاه عکس راست قامتان خمینی شهر

نمایشگاه عکس راست قامتان خمینی شهر


در نمایشگاه عکس راست قامتان خمینی شهر، بیش از 400 قطعه عکس از فعالیت های جانبازان قطع نخاعی به نمایش در آمده. نمايشگاه تا دهم مرداد در خانه سرتیپ سدهي داير است.

 

در نمایشگاه عکس راست قامتان خمینی شهر، بیش از 400 قطعه عکس از  فعالیت های جانبازان قطع نخاعی به نمایش در آمده. نمايشگاه تا دهم مرداد در خانه سرتیپ سدهي داير است.

 

 

Loading the player...

 

در نمایشگاه عکس راست قامتان خمینی شهر، بیش از 400 قطعه عکس از  فعالیت های جانبازان قطع نخاعی به نمایش در آمده. نمايشگاه تا دهم مرداد در خانه سرتیپ سدهي داير است.

 

 آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.