جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

نماهنگ موزه شهر برزک - نمایش محتوای موسیقی

 

 

نماهنگ موزه شهر برزک

در نماهنگ موزه شهر بَرزک زیباییها و ویژگیهای فرهنگی و آداب و رسوم این شهر به همراه موسیقی دلنشینی تهیه شده و برای آشنایی بینندگان بصورت نماهنگ از سیمای مرکز اصفهان پخش شد.

تهیه شده در سیمای مرکز اصفهان