جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

نماهنگ روز تعطیل در حاشیه زاینده رود - نمایش محتوای موسیقی

 

 

نماهنگ روز تعطیل در حاشیه زاینده رود

این برنامه در یک روز تعطیل در حاشیه زاینده رود از تفریحات مردم به اتفاق خانواده و دوستانشان در طبیعت حاشیه زاینده رود به صورت کلیپ تهیه شده است

تهیه شده در سیمای مرکز اصفهان