رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۸

نماهنگ اصفهان،شهر آب و آیینه - نمایش محتوای موسیقی

 

 

نماهنگ اصفهان،شهر آب و آیینه

نماهنگ اصفهان،شهر آب و آیینه

این نماهنگ در سیمای مرکز اصفهان برای پخش در فواصل برنامه ها تولید شده است