جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

نقال اصفهانی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

نقال اصفهانی

Loading the player...

نقال اصفهانی
استاد نقالی، مسعود شاهنگی در سال 1335در محله نو اصفهان متولد شد . در فضایی که کنار مسجد و بازارچه وزور خانه و قهوه خانه بود .حال وهوای قصه داشت .در شاگردی  مرشد حاج اسماعیل هواکشیان قصه گویی ومدح ومنقبت خوانی آموخت  .به دبستان خانه کودک رفت وباکار هنری از همان کودکی نزد هنرمندان تاتر اصفهان ،استاد موذن ،شریعتی ،آتشین ویکتائیان باهنر بازیگری آشنا شد .وبه اجرا های هنری پرداخت در همین بین با هنر نقالی از استاد درویش عباس چهارسوقی وپهلوان حسن نقیه آشنا شد .ودر محافل مختلف  وصدا وسیمای مرکز اصفهان پرداخت وبه  کانون پرورش فکری کودک ونوجوان رفت ودرانجا نیز نقالی را برای نسل خود به اجرا در می آورد .در این زمان بود که روزنامه اطلاعات با چاپ عکس اجرای زنده او در فضای باز کنار زاینده رود نوشت مسعود شاهنگی کوچکترین نقال ایران . سپس از محضر استاد مرشد عباس زریری با واسطه بهره برد ودرنزد مر شد حاج حبیب اله یزدخواستی  شاگردی نمود وبا فضای قهوه خانه کوچکیان ودروازه حسن آباد انس گرفت تا فن نقالی را به خوبی فراگرفت .همچنین مشتاقانه از دیگر نقالان کشور نقالان کاشان ودگر نقاط استفاده برد در دبیرستان سعدی اصفهان درس می خواند وبا هنرمندان  آن روز نیز آشنا شد سپس به دبیرستان ادب اصفهان رفت وبا اخذ دیپلم طبیعی به دانشکده ادبیات فارسی دانشگاه اراک رفت وبا گرفتن لیسانس زبان وادبیات فارسی ضمن اجرای نقالی دررادیو وتلویزیون به استخدام آموزش وپرورش درآمد وسالها به تدریس پرداخت دراصفهان کمتر سالن آمفی تاتری هست که اجرای برنامه نقالی اورا ندیده باشد همواره به اجرای برنامه در محافل ادبی  تالارفرشچیان ،تالار هنر ،خانه هنرمندان، دانشگاه اصفهان ،دانشگاه هنر ،دانشگاههای راغب ،پیام نور ودانشگاه صنعتی ،دانشگاه علمی کاربردی  می پردازد وبه اجرای برنامه های تلویزیونی ورادیویی پرداخته ودر جشنواره های یزد ، بوشهر ،زیر گنبد کبود اصفهان وجشنواره بین المللی تبریز در سال 1391شرکت جسته و در سال گذشته در این جشنواره برگزیده شد وبقول جراید وکانون پرورش فکری افتخار اصفهانی ها شد وی ضمن آموزش پرده خوانی ونقالی در کلاسهای هنر همواره به اشاعه فرهنگ ایرانی اسلامی وشاهنامه خوانی می پردازد هنوز اجراهای تاتر بیژن ومنیژه در رادیو ومجتمع فرهنگی کانون در ذهن هنر مندانی که با او همراه بودند باقی است . او همچنین در فرهنگسراهای مختلف ،باغ بانوان صدف ،پردیس، رهنان ،همت ودیگر محافل هنری کشور مرتبا اجرا دارد .دراحیای جاده ابریشم نیز در هشت بهشت اصفهان در حضورمهمانانی از کره جنوبی وهمشهریان عزیز اصفهانی  کارستان کرد . وی همچنین قصه گویی بالهجه زیبای اصفهانی را در یزد ورادیو اصفهان در خاطر همشهریان خود باقی گذاشته است .