نظر گاه غیب

نظر گاه غیب در فاصله ده کیلومتری زیبا شهر و18کیلومتری شهر مبارکه روستایی است با نام بروز ات در ابتدای این روستا ودر دامنه کوه زیارتگاهی است با نام نظر گاه غیب گویا بر اساس خوابی این زیارتگاه بانویی مکرمه ودختر شان در این زیارتگاه مدفون است

براین اساس بوده که بانوی مکرمه ودخترش در این مکان غیب گردیده اند بنای این امامزاده بقعه ای با مصالح خشت وگل وبه مساحت زیر بنای چهل متر مر بع  می باشد ومکانی است دارای احترام وتقدس نزد اهالی منطقه که در آن به عبادت وذکر ودعا می پردازند

Loading the player...