جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

نظریه اصلاح در زندگی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

نظریه اصلاح در زندگی

Loading the player...


امام صادق علیه السلام می فرمایند: اگر کسی زنی را بخاطر  زیبایی ویا مال وثروتش
بگیرد ،خداوند اورا به همان حال وا می گذارد. اما اگر برای دین وایمان او ازدواج کند
از جمال و مال نیز بهرمند می شود.
کارشناس: نظریه اصلاح در زندگی منظور این است که کارشناسان معتقدند که افراد
برای اینکه یک نفر را انتخاب کنند وارتباطشان را ادامه دهند ، این فرایند ذهنی از
فیلتر های متفاوتی می گذرد، یعنی فرض کنید  اگر یک فردی می خواهد  در مسیر
آشنایی ادامه فعالیت بده ، به این مطالب برش می زند .مثلا با آشنایان شروع کند
، این می شود صافی آشنایان. بعد از میان آشنایان افرادی را انتخاب می کند  که ویژگی
بعدی را که مورد نظرش هست ، داشته  باشد ، مثلا داشتن پیشینه خانوادگی واجتماعی
با این افراد

 

Imam Sadeq says: If anyone remembers a woman of beauty and wealth, and wealth
If, God will give him the same. But if you marry her religion Vayman
Jamal and financial well being of benefit.
Expert: modified theory is that in order to live experts who
In order for a person to choose to continue Vartbatshan the mental processes of
Different filters passed, assuming that if a person wants to be on track
Continue dating me, does this cut content. Example starts with family
This is the family filter. After the family selects those features that
It is further intended that, if such a family background and social
The People