جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

نصف جهان در قاب - نمایش محتوای موسیقی

 

 

نصف جهان در قاب

نماهنگ نصف جهان در قاب با توجه به ویژگیهای هنری و تاریخی اصفهان تهیه شده است و بعنوان میانم برنامه در بین برنامه های شبکه اصفهان پخش می گردد .