جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹

نشست فرمانداران شهرستانهای استان اصفهان با مدیرکل و معاونان صدا و سیمای مرکز اصفهان - تولیدات فضای مجازی

 

 

تولیدات فضای مجازی

نشست فرمانداران شهرستانهای استان اصفهان با مدیرکل و معاونان صدا و سیمای مرکز اصفهان

چهارمین نشست سلسله نشست های تعالی رسانه ای در رسانه تعاملی با فرمانداران شهرستانهای استان اصفهان

در چهارمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی تعالی رسانه ای در رسانه تعاملی با حضور فرمانداران استان اصفهان مطرح گردید:
شبکه اصفهان با هم افزائی فرمانداری شهرستانهای استان در تمامی حوزه های برنامه سازی با توسعه زیرساخت ها برای افزایش پوشش جمعیتی شبکه اصفهان ظرفیت ها و پتانسیل های شهرستانهای استان اصفهان را در قاب شبکه اصفهان به نمایش خواهد 
 

جدیدترین ها