جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

نجوم - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

نجوم

Loading the player...

اصفهان در روزگاری که تاریخ  و افسانه از هم جدا نبود در روزی بنا گذاشته شد که خورشید قدم به خانه برج قوس در دایره العروج میگذاشت و منجمان هاله شهر را در برج اذر میدیدند.نماد اصفهان یاداور صورت فلکی قوس است.موجودی نیم اسب نیم انسان با کمانی در دست .
اصفهان یک شهر کویری است و معیشت مردم شهر در گرو کشاورزی بوده است و خود کشاورزی وابسته شدید به بارندگی و خشک سالی داشته است .باران ماه اذر و خشکسالی مرداد ماه .سرنوشت یک سال شهر وابستگی شدید به کشمکش بین دو ماه یعنی بین صورت فلکی ماه اذر یا نیم تنه اسب بر صورت فلکی مرداد ماه یا همون شیر .به مرور این کشمکش باعث جایگزینی نیمتنه شیر به جای نیم تنه اسب در نماد اصفهان شد .

تهیه کننده : محمد مولا

کارگردان : ساسان جبل عاملی

 


When history & legend were connecting to each other, Isfahan was created in a day that sun enters to Sagittarius .astronomers saw corona of city in Azar Borj. The symbol of Isfahan reminds the Sagittarius, Half-man half-horse creature with the bow in hand.
Isfahan is a desert city. The city has depended on agriculture. Agriculture depends on rainfall and severe .the rain of "Azar" & sun of "Mordad." the destiny of one year severely depend on these two-month or Constellation's work. By passing time these conflict was show by this symbol that is now the symbol of Isfahan.