جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

نتایج مسابقات - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

نتایج مسابقات

 

نتایج مسابقات برنامه جزه خوانی قرآن کریم

شماره همراه برندگان مسابقه

تاریخ

7230........0913

6/5/91

7946.......0913

7/5/91

6181.......0913

1199.......0938

9/5/91

5790.......0936

10/5/91

0147.......0913

11/5/91

9125........0913

12/5/91


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عزیزانی که شماره آنها اعلام شده می توانند با شماره هایی که در برنامه اعلام گردید تماس گرفته وجهت در یافت هدیه مراجعه نمایند.