جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

نتایج مسابقه هشت بهشت - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

نتایج مسابقه هشت بهشت

 

نتایج مسابقه برنامه هشت بهشت


 

نام ونام خانوادگی

نام پدر

تاریخ

مائده بهلولی

علیرضا

91/6/4

غزل برهانی

نصر الله

91/6/5

سمانه مرادی

علیرضا

91/6/6

اعظم کریمی

نعمت الله

91/6/7

فاطمه رشیدی

قاسمعلی

91/6/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عزیزانی که شماره آنها اعلام شده می توانند با واحد تامین برنامه یا شماره هایی که در برنامه اعلام گردید تماس گرفته و جهت دریافت هدیه مراجعه نمایند.