جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

نتایج مسابقه برنامه کلید - نمایش محتوای صدا

 

 

نتایج مسابقه برنامه کلید

 

نتایج مسابقه برنامه کلید

 

نام ونام خانوادگی

نام پدر

تاریخ

مهری کاظمی جری

امرالله

91/7/30

مصطفی صادقی

ابوالقاسم

علیرضا هاشمی

یدالله

91/8/1

سید علی حسینی مطلق

شاه علی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عزیزانی که نام آنها اعلام شده می توانند با شماره هایی که در برنامه اعلام گردید تماس گرفته و جهت دریافت هدیه مراجعه نمایند.