جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

نتایج مسابقه برنامه کلید 91/7/15 - نمایش محتوای صدا

 

 

نتایج مسابقه برنامه کلید 91/7/15

 

نتایج مسابقه برنامه کلید91/7/15

نام ونام خانوادگی

نام پدر

تاریخ

بتول قیصری

حسین

91/7/15

احمد رضا حسن پور

حیدر

 

 

 

 

 

 

عزیزانی که نام آنها اعلام شده می توانند با شماره هایی که در برنامه اعلام گردید تماس گرفته و جهت دریافت هدیه مراجعه نمایند.