جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

نتایج مسابقه برنامه چهار باغ - نمایش محتوای صدا

 

 

نتایج مسابقه برنامه چهار باغ

نتایج مسابقه برنامه چهارباغ

 

نام ونام خانوادگی

نام پدر

تاریخ

آقای باستان از تبریز

-

91/6/3

سجاد مزروعی

-

91/6/10

 

 

 

 

 

 

 

عزیزانی که نام آنها اعلام شده می توانند با شماره هایی که در برنامه اعلام گردید تماس گرفته و جهت دریافت هدیه مراجعه نمایند.