جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

نتایج مسابقه برنامه هشت بهشت - نمایش محتوای صدا

 

 

نتایج مسابقه برنامه هشت بهشت

نتایج مسابقه برنامه هشت بهشت 92/2/2

 

نام ونام خانوادگی

نام پدر

تاریخ

اعظم حق شناس

محمد

92/2/2

 

 

 

 

 

 

عزیزانی که نام آنها اعلام شده می توانند با شماره هایی که در برنامه اعلام گردید تماس گرفته و جهت دریافت هدیه مراجعه نمایند.