جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

نتایج مسابقه برنامه هشت بهشت - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

نتایج مسابقه برنامه هشت بهشت

تایج مسابقه هشت بهشت


نام ونام خانوادگی

شماره همراه

تاریخ

-

0913……..4300

91/713

-

0913………7164

-

0157..........0913

-

4424............0913

-

9035..........0913

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عزیزانی که شماره آنها اعلام شده می توانند با واحد روابط عمومی یا شماره هایی که در برنامه اعلام گردید تماس گرفته و جهت دریافت هدیه مراجعه نمایند