جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

نتایج مسابقه برنامه هشت بهشت - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

نتایج مسابقه برنامه هشت بهشت

 

نتایج مسابقه هشت بهشت


نام ونام خانوادگی

نام پدر

شماره همراه

-

-

7813 .......0936

-

-

1746.......0913

-

-

0636.......0913

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عزیزانی که شماره آنها اعلام شده می توانند با واحد تامین برنامه یا شماره هایی که در برنامه اعلام گردید تماس گرفته و جهت دریافت هدیه مراجعه نمایند.