جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

نتایج مسابقه برنامه هشت بهشت92/1/27 - نمایش محتوای صدا

 

 

نتایج مسابقه برنامه هشت بهشت92/1/27

مسابقه برنامه هشت بهشت

نام ونام خانوادگی

نام پدر

تاریخ

حمید رضا بابایی سورانی

حسین

92/1/27

حسین علی کریمی

حیدر

92/1/27

 

 

 

 

 


عزیزانی که نام آنها اعلام شده می توانند با شماره هایی که در برنامه اعلام گردید تماس گرفته و جهت دریافت هدیه مراجعه نمایند.