جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

نتایج مسابقه برنامه هشت بهشت92/1/20 - نمایش محتوای صدا

 

 

نتایج مسابقه برنامه هشت بهشت92/1/20

 

مسابقه برنامه هشت بهشت 92/1/20

 

نام ونام خانوادگی

نام پدر

تاریخ

سید محمد قاسمی هرندی

سید علی

92/1/20

اسد الله عبدالهی کوشکی

تقی

92/1/20

 

 

 

 

 

 

 

عزیزانی که نام آنها اعلام شده می توانند با شماره هایی که در برنامه اعلام گردید تماس گرفته و جهت دریافت هدیه مراجعه نمایند.