جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

نتایج مسابقه برنامه هشت بهشت91/8/3 - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

نتایج مسابقه برنامه هشت بهشت91/8/3

نتایج مسابقه هشت بهشت91/8/3

 

نام ونام خانوادگی

شماره همراه

تاریخ

-

5172……...0913

91/8/3

-

6377………0913

-

5537………0913

-

8456………0913

-

6553………0913

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عزیزانی که شماره آنها اعلام شده می توانند با واحد روابط عمومی یا شماره هایی که در برنامه اعلام گردید تماس گرفته و جهت دریافت هدیه مراجعه نمایند.