جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

نتایج مسابقه برنامه هشت بهشت91/8/3 - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

نتایج مسابقه برنامه هشت بهشت91/8/3

نتایج مسابقه هشت بهشت91/8/3

 

نام ونام خانوادگی

شماره همراه

تاریخ

-

5987….…..0913

91/8/3

-

5770………0913

-

8777………0913

-

2692………0913

-

4794………0913

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عزیزانی که شماره آنها اعلام شده می توانند با واحد روابط عمومی یا شماره هایی که در برنامه اعلام گردید تماس گرفته و جهت دریافت هدیه مراجعه نمایند.