جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

نتایج مسابقه برنامه هشت بهشت91/8/21 - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

نتایج مسابقه برنامه هشت بهشت91/8/21

نتایج مسابقه هشت بهشت91/8/21

 

نام ونام خانوادگی

شماره همراه

تاریخ

-

5835……..0913

91/8/21

-

7464………0913

-

2568………0913

-

9249………0913

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عزیزانی که شماره آنها اعلام شده می توانند با واحد روابط عمومی یا شماره هایی که در برنامه اعلام گردید تماس گرفته و جهت دریافت هدیه مراجعه نمایند.