جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

نتایج مسابقه برنامه موج ورزش 91/6/26 - نمایش محتوای صدا

 

 

نتایج مسابقه برنامه موج ورزش 91/6/26

 

نتایج مسابقه برنامه موج ورزش91/6/26

نام ونام خانوادگی

نام پدر

تاریخ

عباس سعیدی

-

91/6/26

حمید کریمیان

-

زهره کریمیان

-

 

 

 

 

 

 

 

 

عزیزانی که نام آنها اعلام شده می توانند با شماره هایی که در برنامه اعلام گردید تماس گرفته و جهت دریافت هدیه مراجعه نمایند.