جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

نتایج مسابقه برنامه لحظه های بارانی - نمایش محتوای صدا

 

 

نتایج مسابقه برنامه لحظه های بارانی

نتایج مسابقه برنامه لحظه های بارانی

نام ونام خانوادگی

شماره همراه

نام پدر

هاجر علیرضایی

1822………0913

-

محترم عزیزی

6286………0913

-

معصومه اسدی

7855………0913

-

 

 

 

 

 

 

 

عزیزانی که شماره آنها اعلام شده می توانند با واحد روابط عمومی یا شماره هایی که در برنامه اعلام گردید تماس گرفته و جهت دریافت هدیه مراجعه نمایند.