جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

نتایج مسابقه برنامه لحضه های بارانی - نمایش محتوای صدا

 

 

نتایج مسابقه برنامه لحضه های بارانی

نتایج مسابقه برنامه لحضه های بارانی

نام ونام خانوادگی

نام پدر

شماره همراه

تاریخ

مجید رحیمی

عزیز الله

1825……..0913

93/4/8

زهره رمضانی

محمد

1038………0913

فاطمه فیروزی 

حسین

2394………0938

پری رحیمی

عباس

2937………0913

93/4/8

سمیه سلیمانی

مهدی قلی

4110………0913

علی محمد شمسی کهریزسنگی

محمد

2270………0913

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عزیزانی که شماره آنها اعلام شده می توانند با واحد روابط عمومی یا شماره هایی که در برنامه اعلام گردید تماس گرفته و جهت دریافت هدیه مراجعه نمایند.