جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

نتایج مسابقه برنامه قند و عسل - نمایش محتوای صدا

 

 

نتایج مسابقه برنامه قند و عسل

نتایج مسابقه برنامه قند و عسل

نام ونام خانوادگی

نام پدر

محمد میرباقری

محمد جعفر

مریم فرقدانی

قربانعلی

صحیفه دل افکار

اکبر

مجید صالحیون

مهدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عزیزانی که شماره آنها اعلام شده می توانند با واحد روابط عمومی یا شماره هایی که در برنامه اعلام گردید تماس گرفته و جهت دریافت هدیه مراجعه نمایند.