رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۸

نتایج مسابقه برنامه خودمونی - نمایش محتوای صدا

 

 

نتایج مسابقه برنامه خودمونی

نتایج مسابقه برنامه کلید

 

نام ونام خانوادگی

نام پدر

تاریخ

ابراهیم صالحی

حسن

91/7/14

عباس رنجبر

عبد الرسول

 

 

 

 

 

 

 

عزیزانی که نام آنها اعلام شده می توانند با شماره هایی که در برنامه اعلام گردید تماس گرفته و جهت دریافت هدیه مراجعه نمایند.