جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

نتایج مسابقه برنامه خدا اینجاست - نمایش محتوای صدا

 

 

نتایج مسابقه برنامه خدا اینجاست

 

نتایج مسابقه برنامه خدا اینجاست


نام ونام خانوادگی

نام پدر

تاریخ

سید امیر خواجویی

حسن

91/6/5

سید محمد مهدی خواجویی

حسن

سید محمد جمال خواجویی

حسن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عزیزانی که نام آنها اعلام شده می توانند با شماره هایی که در برنامه اعلام گردید تماس گرفته و جهت دریافت هدیه مراجعه نمایند.