جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

نتایج مسابقه برنامه خدا اینجاست91/7/8 - نمایش محتوای صدا

 

 

نتایج مسابقه برنامه خدا اینجاست91/7/8

 

نتایج مسابقه برنامه کلید

 

نام ونام خانوادگی

نام پدر

تاریخ

محمد مهدی احمدی

ابراهیم

91/7/8

علی رشیدی

محمد علی

مجید مطهری

علی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عزیزانی که نام آنها اعلام شده می توانند با شماره هایی که در برنامه اعلام گردید تماس گرفته و جهت دریافت هدیه مراجعه نمایند.