نتایج مسابقه برنامه حضرت ماه

نام برنامه : حضرت ماه
  • میثم عمومهدی
  • فریده برومند
  • امیر ابراهیمی

 

توضیحات :

 

 

عزیزانی که شماره آنها اعلام شده می توانند با واحد روابط عمومی یا شماره هایی که در برنامه اعلام گردید تماس گرفته و جهت دریافت هدیه مراجعه نمایند.