جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

نتایج مسابقه برنامه جنگ روستا شهریور 1391 - نمایش محتوای صدا

 

 

نتایج مسابقه برنامه جنگ روستا شهریور 1391

نتایج مسابقه برنامه جنگ روستا 91/6/17،10،3

 

نام ونام خانوادگی

نام پدر

تاریخ

میثم کریم دوست

حسین

91/6/3

جمشید مختاری

حیدر

91/6/10

موسی عطایی

حیدر

91/6/17

 


 

 

 

 

 

 

عزیزانی که نام آنها اعلام شده می توانند با شماره هایی که در برنامه اعلام گردید تماس گرفته و جهت دریافت هدیه مراجعه نمایند.