جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

نتایج مسابقه برنامه جنگ روستا - نمایش محتوای صدا

 

 

نتایج مسابقه برنامه جنگ روستا

نتایج مسابقه برنامه جنگ روستا

 

نام ونام خانوادگی

نام پدر

تاریخ

عبد الله نره ای

مرتضی

91/6/27

نظا معلی لطفی

ناصر

91/7/2

 

 

 

 

 

 

 

 

عزیزانی که نام آنها اعلام شده می توانند با شماره هایی که در برنامه اعلام گردید تماس گرفته و جهت دریافت هدیه مراجعه نمایند.