جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

نتایج مسابقات هشت بهشت - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

نتایج مسابقات هشت بهشت

 

نتایج مسابقه هشت بهشت

 

نام ونام خانوادگی

نام پدر

شماره همراه

اعضم قربانی

محمود

7197.......0937

علیرضا امیدی

-

1588.......0939

مهدی حیدری

محمد علی

5521.......0913

زهرا محمدی

ید الله

2880........0933

 

 

 

 

 

 

 

 

 


عزیزانی که شماره آنها اعلام شده می توانند با واحد تامین برنامه یا شماره هایی که در برنامه اعلام گردید تماس گرفته و جهت دریافت هدیه مراجعه نمایند.