جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

نتایج مسابقات دعوتنامه - نمایش محتوای صدا

 

 

نتایج مسابقات دعوتنامه

 

نتایج مسابقات  دعوتنامه

نام ونام خانوادگی

شماره همراه برندگان مسابقه

تاریخ

محمد رضا درخشان فر

فائزه شاکر دوست

3189.......0913

8992.......0913

91/5/13

معصومه مکاریان

ام البنین آقالر

7585.......0913

3013.......0913

91/5/14

ناهید عابدینی

صغری نظری

7214........0913

0729........0913

91/5/15

مرضیه مظاهری

زهرا هاشمی

7835........0913

4162........0914

91/5/16

صنوبر حسینی

عفت حسین زاده

1323.......0930

2790.......0913

91/5/17

اشرف عابدی

زهرا خانی

4663........0913

6456.......0913

91/5/18

مهدی شریف

زهره عباسی

1214.......0913

6686.......0913

91/5/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عزیزانی که شماره آنها اعلام شده می توانند با شماره هایی که در برنامه اعلام گردید تماس گرفته و جهت دریافت هدیه مراجعه نمایند.