جهش تولید | سه‌شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹

نتایج مسابقات دعوتنامه - نمایش محتوای صدا

 

 

نتایج مسابقات دعوتنامه

 

نتایج مسابقات  دعوتنامه

نام ونام خانوادگی

شماره همراه برندگان مسابقه

تاریخ

رضا مداحی

محبوبه جزینی

4252......0913

4351.......0913

91/5/6

مهری زارعی خواب جانی

اکبر بنائیان

5098........0913

4351........0913

91/5/7

زهرا اطهر خسروی

صدیقه رضایی

3623.........0938

7548.......0937

91/5/8

محمد باقر کهریزسنگی

آرزووشیر نیا

6818........0913

9322.........0913

91/5/9

مجید فیروزی

خدیجه سعیدی

6554.......0939

4916.......0913

91/5/10

اکرم شفیعی

فاطمه مالکی

5294........0938

8113........0913

91/5/11

فائزه قاسمی

بتول ایوبی

7308........0930

2245........0913

91/5/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عزیزانی که شماره آنها اعلام شده می توانند با شماره هایی که در برنامه اعلام گردید تماس گرفته و جهت دریافت هدیه مراجعه نمایند .