جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

نتایج مسابقات دعوتنامه - نمایش محتوای صدا

 

 

نتایج مسابقات دعوتنامه

 

نتایج مسابقات دعوتنامه


نام ونام خانوادگی

شماره همراه برندگان مسابقه

تاریخ

صدیقه فلاح یخدانی

مائده سادات حامی

خانم سیام پور

........

91/4/31

لیلا رضا پور

فرزانه شریفیان

بشری عسگر پور

........

91/5/1

میترا پور کیان

عباس نوریان

8604.........0913

4847........0936

91/5/2

اطهر مهدیه

زهرا توکلی

7457........0936

2024........0913

91/5/3

نگین ریسی نیا

محسن ترابی

2916........0913

9405.........0913

91/5/4

مهدی خیر اللهی

طاهره شیروانی

1489.........0913

4938........0935

91/5/5


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عزیزانی که شماره آنها اعلام شده می توانند با شماره هایی که در برنامه اعلام گردید تماس گرفته وجهت در یافت هدیه مراجعه نمایند.