جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

نتایج مسابقات برنامه ماه ملاقات خدا - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

نتایج مسابقات برنامه ماه ملاقات خدا

 

نتایج مسابقات برنامه ماه ملاقات خدا

نام ونام خانوادگی

شهر

تاریخ

فاطمه مگری

اصفهان

91/5/24

میترا زاغی نژاد

رهنان

91/5/25

فاطمه سادات موسوی

مبارکه

91/5/26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عزیزانی که نام آنها اعلام شده می توانند با شماره هایی که در برنامه اعلام گردید تماس گرفته و جهت دریافت هدیه مراجعه نمایند.