جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

نتایج برنامه مسابقه خودمونی - نمایش محتوای صدا

 

 

نتایج برنامه مسابقه خودمونی

نتایج برنامه مسابقه خودمونی

نام ونام خانوادگی

نام پدر

محسن پور کردامینه تندرانی

حسین

علیرضا رمضانی

مرتضی

مجتبی خرمی

رحمت الله

محمد مهدی توکلی

اسد الله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عزیزانی که شماره آنها اعلام شده می توانند با واحد روابط عمومی یا شماره هایی که در برنامه اعلام گردید تماس گرفته و جهت دریافت هدیه مراجعه نمایند.