جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

نتایج برنامه مسابقه خودمونی - نمایش محتوای صدا

 

 

نتایج برنامه مسابقه خودمونی

نتایج مسابقات برنامه مسابقه خودمونی

نام ونام خانوادگی

شماره همراه

تاریخ

محمد عمو سلطانی

_

91/10/27

مریم جوادی

_

91/10/27

 

 

 

 

 

 

عزیزانی که شماره آنها اعلام شده می توانند با واحد روابط عمومی یا شماره هایی که در برنامه اعلام گردید تماس گرفته و جهت دریافت هدیه مراجعه نمایند