جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

ناژوان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ناژوان


ناژوان از انبوه بیشه ها وباغ های اصفهان است که تا حدودی حفظ شده و هنوز مایه سر سبزی شهر است
ناژوان ترکیبی است از دو کلمه ی ناژو وان که ناژ گیاهی است از خانواده صنوبر و وان پسوندی است برای جا ومکان
رود خانه زاینده رود با عبوراز باغها وبیشه ها ومزارع جلوه ای کم نظیر به آن بخشیده است.


Nazhvan is the dense woods and Isfahan gardens which is somewhat preserved and is still a source of green. Nazhvan is a combination of two words : Nazh and wan. Nazh is a plant of poplar family and Van is a suffix for location
The passage of Zayandehrood River in woods and fields and gardens gives it a unique aspect

{rsmediagallery tags="nazhvan" limit="21" }