جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

نانوذرات - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

نانوذرات

Loading the player...

در دنیای امروز که سراسر تکنولوژی است و هر روز فناوری نوینی به جهانیان ارائه میشه ، نانو فناوری یکی از آنهاست . تکنولوژی نانو مجموعه ای است از فناوری هایی که بصورت انفرادی یا با هم در جهت بکار گیری و یا درک بهتر علوم مورد استفاده قرار میگیرند . در طول تاریخ بشر مردم . و بخصوص دانشمندان آن دوره بر این باور بودند که مواد را میتوان آنقدر به اجزای کوچک تقسیم کرد تا به ذراتی رسید که خرد ناشدنی باشند و این ذرات بنیان مواد را تشکیل دهند .
محصولات فناوری نانو : سنتزنانو داروها ( دارای ضد سرطان )- نانو کامپوزیت ها در صنعت هوا فضای کشور- سنگهایی از جنس نانو که آب را جذب نمیکند ، رنگ سنگ عوض نمیشود و خوردگی سنگ از بین میرود – لباسهایی از جنس نانو به این صورت که آب به درونش نفوذ نمیکند و اگر آسیب ببیند این ذرات بصورت اتوماتیک وار لباس را ترمیم میکنند .

In new universe which is whole technology, the new technologies everyday are proffered to universe ,nanotechnology is one of them. Nanotechnology is complex of technology which use lonely or with each other to usage or better realization of sciences .During of human history people and specially scientists of that duration believed that you can divide material to so small part until reaching the bits which will be irresolvable and this bits apply the base of materials

Nanotechnology products: The Nanomedicine synthesis (anticancer drugs) Nanocomposites in Aerospace industries. The Nanostone which produce hydrophobic stone that don't change the color of stone and protect of damaging factors .Nanoclothing which are hydrophobic clothes and when cloth have been damage the bits automatically reform it.