حمایت از کالای ایرانی | سه‌شنبه، ۶ فروردین ۱۳۹۸

می آیم تا با حضورم دشمن را در اندیشه خامش دق مرگ کنم - چهل سالگی

 

 

چهل سالگی انقلاب

می آیم تا با حضورم دشمن را در اندیشه خامش دق مرگ کنم

می آیم تا با حضورم دشمن را در اندیشه خامش دق مرگ کنم

آدرس کوتاه :