جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

میلاد حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان مبارک - تولیدات فضای مجازی

 

 

تولیدات فضای مجازی

میلاد حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان مبارک

ای سرو بوستان ایستادگی! ای زیباترین گل باغ حسین! ای جوان رعنا و رشید حسین! ای علی را یادگار!
ای علی اکبر! سلام و درود بی پایان بر صورت و سیرت پیامبر گونه ات.
میلاد حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان مبارک

جدیدترین ها