جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

مکان بازی و قفس پرندگان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مکان بازی و قفس پرندگان

Loading the player...

 

ميلاد در کنار قفس پرندگان ايستاده و درباره مرغ و خروسهاي داخل قفس براي سعيد صحبت مي کند و اشاره مي کند که درب قفس  خراب است و قرار است پدرش آن را درست کند و بعد با سعيد شروع مي کنند به توپ بازي که ناگهان  توپ به قفس خورده و درب قفس باز شده و مرغ و خروس داخل قفس وحشت زده به بيرون فرار مي کنند و با زحمت فراوان آنها را  به داخل قفس هدايت مي کنند و بعد هر کدام ديگري را مقصر مي دانست ودر آخر تصميم ميگيرند در يک مکان مناسب که باعث وحشت مرغ و خروس داخل قفس نشوند بازي کنند