جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

مونتاژ آینه خودرو - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مونتاژ آینه خودرو

Loading the player...

تمام  قسمتهايي که باري مونتاژ آينه خود رو استفاده مي شود بايد  از استاندارد لازم برخوردار باشد در بخش مونتاژ تمام سيمها و قطعات فلزي در کنار يکديگر قرار مي گيرند و پس از نسب شيشه يا آينه  در قاب پلاستيکي آماده تست و آزمايش قرار مي گيرد که اين آزمايشها عبارتند از  آزمايش دوام مفصل و باز تابش نور آينه و در نهايت دوام جام آينه است در تست عمر مفصل،ميانگين عمر مفصل در هنگام حرکت و. باز و بسته شدن آينه مورد بررسي قرار مي گيرد تست ديگر تست ضريب سنجش انعکاس آينه است تا توليد کننده مطمئن شود که جام آينه از انعکاس مناسبي برخوردار است تمام اين تست ها در يک محيط شبيه سازي شده بر روي انواع خود روها انجام مي شود ودر صورت تاييد براي نصب روي خودروهاي مورد نظر ارسال مي گردد و آخرين تست انجام شده تست ضربه آونگي است و انجام آن براي ايمني خود رو بسيار مهم است