موزه مردم شناسی جلالی تودشک

موزه مردم شناسی تودشک جلالی مجموعه خصوصی اشیای قدیمی وانتیک جلالی توسط اقای عباس جلالی از شهروندان شهر فرهنگی تودشک با هماهنگی ومجوز اداره موزه های سازمان میراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی استان اصفهان باکد۲-۲۵مجموعه داری از سال۱۳۸۶شکل گرفته ودر حال حاضر بالغ بر۶۰۰قلم وسیله تاریخی واموال منقول در مجموعه مذکور ثبت گردیده است .

درحال حاضر پتانسیل و امادگی تبدیل مجموعه یاد شده به موزه یا مجموعه مردم شناسی در سطح شهر وجود دارد تا شهروندان ومسافران عبوری وبویژه مسافران بهار در ایام نوروز از مجموعه باز دید وبا فرهنگ تاریخ واداب ورسوم این خطه اشنا شوند

آقای عباس جلالی از علاقمندان موزه داری از سالها پیش همت به جمع آوری این اشیائ نموده است . وبزودی این اشیائ در محل مناسبی در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت