جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

موزه اشیاء قدیمی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

موزه اشیاء قدیمی

در محل خانه اربابی شهر کرکوند  که عمارتی است زیبا و تاریخی، متعلق به دوره قاجاریه . موزه ای از اشیاء تاریخی و بومی منطقه ،توسط شهرداری کرکوند و همکاری مجموعه دار شخصی آقای رسول رفیعی راه اندازی و در معرض بازدید عموم قرار گرفته است .
اشیاء موجود در موزه، شامل نسخ خطی منحصر با قدمت بیش از دویست سال همچون قرآن وکتاب های فقهی و دینی ،تعدای اسناد دست نویس و قباله های زیبا با تذهیب طلا و نقره و یک فقره فرمان پادشاهی مهمور به مهر محمد شاه قاجار، خطاب به محمد علی لنجانی از بزرگان منطقه به سال 1264 قمری می باشد ،از دیگر بخشهای موزه بخش اشیاء فلزی وفولادین شامل سلاح های مختلف سرد ،ظروف فلزی ،شیشه ای وسفالین،بخش سنجش شامل انواع ترازو وپیمانه و وزنه،بخش قفلهای قدیمی ،ادوات کشاورزی ،البسه،و پارچه های کرباس و قلم کار بوده که قسمتی ازدستگاه های بافت این گونه پارچه هانیز در موزه موجود است ،انواع سکه های  قدیمی ایرانی از دوره ساسانی ، صفویه وقاجاریه اسکناسهای ایرانی وفرنگی.سنگ مزار های کهن ،یک دستگاه آسیاب برج به نام «دنگ» وتعدادی کتاب چاپ سنگی.
مرحوم خالق کرکوندی یکی از تعزیه خوانان بنام کرکوند و استان اصفهان بوده است . صدای او از رسایی وطنین خاصی برخوردار بوده است . همچنین مرحوم خالق بر اکثر دستگاههای موسیقی ایرانی تسلط داشته . به نحوی که بعضی از اساتید موسیقی ،از جمله استاد کسایی از او نام برده اند وصدای گرم اورا ستایش کرده اند.مرحوم خالق شمشیر منحصر به فردی داشته است که از آن هم در اجرای تعزیه و هم به صورت شخصی جهت دفاع استفاده می کرده است . که در این مورد داستانهای نیز در بین مردم شایع است . به تازگی و باهمت آقای رسول رفیعی و توسط یکی از شهروندان فرهنگ دوست این شمشیر در اختیار مجموعه موزه خانه اربابی شهر کرکوند قرار گرفته است که دیدن آن خالی از لطف نیست .